Information of Conference Schedules

जुम टक र छलफल आव्हान !! Vedic Mini-Conference.

जुम टक र छलफल आव्हान कफ, पित्त र वात वडी - क्वान्टम मेकानिक्स   !!   आयुर्वेदमा हुने कफ, पित्त र वात शरीरको क्वान्टम मेटाफिजिक्स र क्वान्टम फिजिक्सको संरचनाको व्याख्या गर्ने उत्कृष्ट वैदिक उपाय थियो।  तिनीहरू यथार्थमा के हुन् र अथर्व वेदमा कति....

Read More
Veda Talk वेद टक

जब हामी कुनै बस्तुलाई हेर्छौ त्यसको लेखाजोखा लम्बाई, चौडाइ, ऊचाई, तौल, शक्ति, गति, तातोपन लगायतका कुराहरू बाट राख्ने गर्छौ। महसुस भने बस्तुको रङ्ग, स्वाद, गन्ध, ध्वनि, छुँदा प्राप्त हुने अनुभव आदिबाट हुने गर्छ। विज्ञानले विषय बस्तुलाई भौतिक मापदण्डको आधारमा बुझ्ने....

Read More
जुम टक र छलफल आव्हान !! Vedic Mini-Conference.

जुम टक र छलफल आव्हान कफ, पित्त र वात वडी - क्वान्टम मेकानिक्स   !!   आयुर्वेदमा हुने कफ, पित्त र वात शरीरको क्वान्टम मेटाफिजिक्स र क्वान्टम फिजिक्सको संरचनाको व्याख्या गर्ने उत्कृष्ट वैदिक उपाय थियो।  तिनीहरू यथार्थमा के हुन् र अथर्व वेदमा कति....

Read More
Veda Talk वेद टक

जब हामी कुनै बस्तुलाई हेर्छौ त्यसको लेखाजोखा लम्बाई, चौडाइ, ऊचाई, तौल, शक्ति, गति, तातोपन लगायतका कुराहरू बाट राख्ने गर्छौ। महसुस भने बस्तुको रङ्ग, स्वाद, गन्ध, ध्वनि, छुँदा प्राप्त हुने अनुभव आदिबाट हुने गर्छ। विज्ञानले विषय बस्तुलाई भौतिक मापदण्डको आधारमा बुझ्ने....

Read More

Latest Video

गायत्री मन्त्रको कखरा।

Rig Veda ऋग्वेदः

Yajur Veda यजुर्वेद:

Sama Veda सामवेद:

Atharva Veda अथर्ववेदः

Ayur Veda आयुर्वेद:

Other Issues आदि ईत्यादी: