प्रवचन: भौतिक शरीरमा आत्मा र मन कसरी र कहिले पस्दछ ? मानिसको जीवितता कसरी व्यवस्थापन हुन्छ

प्रवचन: भौतिक शरीरमा आत्मा र मन कसरी र कहिले पस्दछ ? मानिसको जीवितता कसरी व्यवस्थापन हुन्छ ?

 

पहिले कहिल्यै कसैले उजागर नगरेको चुरो वैदिक ज्ञानको बारे गहिरो जानकारी लिनुहोस्।

 

स्व-हिलिङ्ग शक्ति के हो ? मन – चित्त के हो ? आत्मा के हो ? शरीर के हो ? अव्यक्त चिज व्यक्त कसरी भयो? ले आफ्नो मापनको क्षमता कति सम्म विकास गर्न सकेको छ ? विज्ञानको के के क्षमता अझै विकास भई सकेको छैन ?

 

यो क्षेत्रको अध्ययनमा विज्ञानले आफ्नो क्षमता विकास गरी नसकेका पक्षहरू बारे वेदमा कस्तो व्याख्या भेटिन्छ?

वेद र विज्ञान वारे प्रवचन सुनौँ।

By Narayan Ghimire. Food And Drug Scientist.

0Shares